راهکارهای افزایش قد پس از بلوغ باعث افزایش طول مفرط در استخوان نمی شوند، بلکه غضروف های استخوان و عضلات با کشش باعث افزایش قد شخص خواهند شد. همچنین شایان ذکر است که تغییرات صرفا در اندازه چند سانتی متر خواهد بود، که همین چند سانتی متر باعث افزایش اعتماد به نفس و زیبایی بدن و استقامت وی خواهد شد. در اینجا به ذکر برخی موارد که در افزایش قد بعد از بلوغ کمک می کند، می پردازیم:


• شنا کردن: بنا به تحقیقات و بررسی های انجام شده، شنا کردن باعث افزایش انعطاف پذیری و تحریک سلول های بدن شده و عضلات تمام نقاط بدن کشیده خواهند شد. در نتیجه تحریک عضلات باعث افزایش قد می شود.
• تمرینات کششی مثل بارفیکس: انجام تمرینات کششی از جمله بارفیکس بهترین روش برای افزایش قد می باشد. در تمریناتی مانند بارفیکس عضلات فوقانی بدن کشیده شده و عضلات تقویت می یابند. همانطور که ذکر گردید کشیده شدن عضلات بدن باعث افزایش قد خواهد شد.
• لمس انگشتان پا: تمرینات خم شدن و لمس انگشتان پا باعث تحریک تحریک ماهیچه های پشت پا شده و عضلات را کشش می دهند. این تمرین را می توانید به دو صورت ایستاده و یا نشسته انجام دهید.
• حرکت های پرشی مانند طناب: حرکت های پرشی سریع مثل طناب باعث تحریک تمام سلول های بدن می شود. بدیهی است که عضلاتی که بصورت دائم تحریک می شوند بزرگتر و طولانی تر به نظر می رسند.
• سعی کنید شیوه ایستادن صحیح را بیاموزید و همواره آن را رعایت نمایید: هنگام ایستادن همیشه شانه ها را به سمت عقب نگه دارید و شکم را به ستون فقرات بکشید. سعی کنید هنگام ایستادن به هیچ وجه قوز نکنید و سر را در راستای بدن و بصورت مستقیم نگه دارید. همچنین سعی کنید هنگام ایستادن وزن خود را به روی جلوی پاها بیندازید، چرا که انداختن وزن به سمت عقب بدن باعث جلو آمدن شکم خواهد شد.
• سعی کنید شیوه نشستن صحیح را بیاموزید و همواره آن را رعایت نمایید: هنگام نشستن باید بین ران و ساق پا زاویه 90 درجه ایجاد شود و کف پا بطور کامل روی زمین قرار بگیرد. هنگام نشستن هرگز پاها را روی هم قرار ندهید. سعی کنید هنگام نشستن پشت کمر خود یک بالشت قرار دهید تا گودی کمر پر شود. در حقیقت این روش باعث می شود که ستون مهره ها به حالت طبیعی خود قرار گیرد و از ایجاد انحراف در ستون مهره جلوگیری می کند، لذا فرد قد بلندتر به نظر خواهد رسید.

بهترین متخصص داخلی در تهران

متخصص دیابت و بهترین متخصص غدد در تهران