دسته: بوتاکس

توصیه های پس ازتزریق بوتاکس

توصیه های پس ازتزریق بوتاکس 1- تا سه ساعت پس از تزریق از خوابیدن و فعالیت های  ورزشی سنگین پرهیز کنید. 2-تا یک ساعت پس از تزریق با عضلات نواحی تزریق حرکات ارادی انجام دهید. 3-ازدستکاری نقاط تزریق تا حداقل 12 ساعت خودداری کنید. 4-بهتراست دوش گرفتن و حمام کردن به روز بعد موکول شود. […]

ادامه مطلب